Isaberg tänker grönt

För oss på Isaberg är naturen viktig. Vi är ju en del av den. Därför jobbar vi ständigt med att förbättra vår anläggning och gör ansträngningar för att vi, tillsammans med våra gäster, ska göra så lite klimatpåverkan som möjligt.

Vi eftersträvar att erbjuda ekologiskt hållbara aktiviteter, såväl sommar som vinter. Miljötänket har vi med oss i allt från effektiv snöproduktion och energisnåla pistmaskiner till uppvärmning, förbrukningsartiklar, råvaror och källsortering.

På Isaberg källsorterar vi. Du hittar våra återvinningsstationer både i stugbyn och vid campingen. Batterier och glödlampor kan lämnas i receptionen.

Vi värnar om miljön!