Utgivningsbevis för Databasen - www.isaberg.com

Bakgrundsinformation om databasen och utgivningsbevis

Databasens namn: www.isaberg.com
Tillhandahålls av: Stiftelsen Isabergstoppen (828500-3003)
Giltighetstid: 2018-05-31–2028-05-30
Teknisk beskrivning:
Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor.  
Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via internet.
Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten.
 
Överföringarna från databasen utgår från Sverige.
 
Utgivare: Louise Söderlund