Hyresvillkor skidhyra

  • Legitimation är obligatoriskt för att kunna hyra utrustning.
  • Hyrestagaren är skyldig att återlämna utrustning inom angiven tid, förlängning av hyra skall göras innan hyrestiden gått ut. Vid ny påbörjad dag debiteras fullt dagspris.
  • Ej återlämnad utrustning debiteras med fullt värde.
  • Betalning för hyra sker alltid i förskott. Återbetalning görs endast vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg.
  • Hyrestagaren är fullt ersättningsskyldig för produktskador eller borttappad utrustning. (Frånsett skador som beror på fabrikationsfel).
  • För ej inlämnad utrustning, som lämnats ute i anläggningen, debiteras en avgift på 300:-/del.

 

trygghetspaket

Vårt trygghetspaket skyddar dig mot onödiga utgifter ifall din hyrutrustning blir stulen eller om olyckan skulle vara framme.


Kontakta oss gärna om du har frågor

Roupéz Skidshop
Telefon 0370-339770 (säkrast kl. 14.00-15.00)
Mail info@skidshop.se